martes, abril 29, 2008

Épocas difíciles para a creatividade

De fai algúns anos, atopei estes anuncios de orixe arxentina (cuna dos mellores creativos a nivel mundial).


Sónavos a algo?